Trang chủ > Văn bản > Thông tư 30: Ban hành Qui định chuẩn nghề nghiệp GV trung học

Thông tư 30: Ban hành Qui định chuẩn nghề nghiệp GV trung học

Dưới đây là Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông:

Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông:

Mẫu phiếu tự  đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp:

About these ads
Categories: Văn bản
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: